ســـــرزمـــیـــــــــــن مــــــــــادری مــــن

معرفی چهره های برتر روستای النگ

خانم دکترسید زهرا سید النگی
فرزند سید صادق آخرین روز شهریور 1359 درروستای زیبای النگ متولد شد. سه پایه اول دوره ابتدایی رادرمدرسه شهید شهربانو نجاتی النگ گذراند ودوسال آخررا دردبستان شاهد کردکوی سپری کرد.دوران راهنمایی تحصیلی رادر مدرسه شهید بنت الهدای النگ پشت سرنهادوچهارسال متوسطه را دردبیرستان الزهرا وبصیرت کردکوی به پایان رسانید... .
درسال 1376 دررشته شیمی محض دردانشگاه مازندران - بابلسر پذیررفته شد.ودرسال 1380 وارد دانشگاه تربیت مدرس درمقطع کارشناسی ارشد با گرایش شیمی محض آلی شد.خانم سیدالنگی باپشت کار فراوان درسال 1383 درمقطع دکترای شیمی دانشگاه آزاد واحد تهران پذیرفته شد.ناگفته نماند ایشان درسال 1387 بامعدل 18/94 بعنوان دانشجوی برترموفق به دریافت مدرک دکترای گردید.
ازخانم سیدالنگی ده مقاله علمی و تحقیقاتی در ژورنال های بین المللی ISI به چاپ رسیده است.

به نقل از وبلاگ النـگ روستــایی زیبــانویسنده : سرزمین مادری من
تاریخ : یکشنبه دوم مرداد ۱۳۹۰